Dikkat Geliştirme Soruları 14


Dikkat geliştirme soruları sağ ve sol bilgisiyle çözülebilecek eğlenceli sorulardır. Soruların hazırlanma amacı dikkatin yoğunlaşmasını sağlamak ve aynı zamanda test tekniklerini geliştirmektir. Soruların her biri çok dikkatli okunmalıdır. Örneğin sağ kutuda olan bir sayıyı ifade etmek için “Sağ kutudadır.” veya “Sol kutuda değildir.” ifadelerinden biri kullanılabilir. İlk birkaç çalışma aile yönlendirmesiyle yapılmalıdır. Örnek bir çözüm aşağıda verilmiştir. Bu aşamalar takip edilerek soru çözülmelidir.

  • İlk olarak birinci cümle okunur. Aranan sayının sağ kutuda olmadığı ifade edilmektedir. Sağ kutudaki sayıların üzeri çizilir.
  • Sonra ikinci cümle okunur. Bulunduğu kutunun son üç sayısından birisi olmadığı ifade edilmektedir. O halde bulunduğu kutunun son üç sayısı da elenir. (Üzeri çizilir.)
  • 7,8 ve 4 sayıları kalmıştır. Soruda aranan sayının hangisi olabileceği soruluyor.  Şıklarda 8 sayısı olduğu için a şıkkı işaretlenir.

Not:Sorular benzer kalıp içinde sayıların ve ifadelerin sürekli değiştirilmesi şeklinde oluşturulmaktadır. Farklı çalışmalar içinde aynı soruların çıkabilmesi muhtemeldir, ancak ezberlenme gerçekleşmeyeceğinden bu durum herhangi bir sorun oluşturmayacaktır.

Dikkat Geliştirme Soruları14


Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir