2. Sınıf Manav Alışverişi (Çarpma Problemleri ) 39

Manav alışverişi çalışmasında bir sayfada 2 farklı çalışma bulunmaktadır. Her bir çalışmada ise 6 soru sorulmaktadır. Sorulardan bazıları sadece çarpma işlemi gerektirir., bazıları ise çarpma işleminin yanında toplama veya çıkarma işlemi de gerektirebilir. Bu set 40 sayfa ve her bir sayfada 2 çalışma olmak üzere 80 çalışmadan oluşmaktadır. (480 soru)

Manav Alışverişi-39

Eğlenceli Matematik Topla Çıkar İlerle 39

Topla çıkar ilerle çalışmasında amaç verilen işlemlerin sonuçlarının bulunması ve sonucun rakamları toplamı kadar istenilen yönde ilerlenmesidir. İşlemlerin sırayla yapılıp bir harfe ulaşılması beklenmektedir. Hem toplama çıkarma çalışması hem de kodlama çalışması olarak kullanılabilecek eğlenceli ve dikkat gerektiren bir çalışmadır. Bir sayfada birbirinden bağımsız 4 farklı çalışma bulunmaktadır. Bir oturumda yapılması ağır gelebilir. Özellikle sınıf içi kullanımlarda parçalara ayrılıp farklı zamanlarda kullanılması çok daha kullanışlı hale getirebilir. Set bir sayfada 4 farklı çalışma olmak üzere toplam 40 sayfa ve 160 farklı çalışmadan oluşmaktadır.

Topla Çıkar İlerle-39

Eğlenceli Toplama Piramidi Sayı Yerleştirme 39

Eğlenceli piramit çalışmalarından biri olan bu çalışmada karışık şekilde verilen sayıların piramide yerleştirilmesi isteniliyor. İlk zamanlar zorlanmalar olsa da  zamanla öğrencinin bazı pratik yöntemler bulabileceği bir çalışma. Bir çalışma sayfası bir oturumda yapılamayacak yoğunlukta. Bir sayfa birbirinden bağımsız 4 farklı çalışmadan oluşmaktadır. Bu nedenle özellikle sınıf içi kullanımlarda parçalara ayrılarak kullanılması faydalı olabilir. Bu set 50 sayfadan ve her bir sayfada 4 farklı çalışma olmak üzere 200 farklı çalışmadan ve her bir çalışmada 4 piramit olmak üzere 800 piramitten oluşmaktadır. Faydalı olmasını diliyorum.

Yunus KÜLCÜ

Eğlenceli Toplama Piramidi Sayı Yerleştirme-39

2. Sınıf Karışık Eğlenceli Çalışmalar 62

2. sınıf seviyesinde matematik dersi ağırlıklı karışık eğlenceli çalışmalar bu başlık altında paylaşılacaktır. Çalışmaların önemli bir kısmı öğrencilerin ilgisini çekecek, keyif alarak yapabilecekleri etkinliklerden oluşmaktadır.  Çalışmalar kazanımlara ve yaş seviyesine uygundur. Bir sayfada 2, 3 veya 4 eğlenceli çalışma bulunmaktadır. Özellikle bulmaca tarzı çalışmaların ilk uygulamalarında yol gösterilmesi faydalı olacaktır.

Bu sete zaman içerisinde yeni çalışmalar ekleneceğinden setin tamamının sayısı belirlenmemiştir.  Bu başlığı takip etmeniz ve etkinlikleri kullanmanız öğrencilerinin başarısını hissedilir şekilde artıracaktır.  (Kendi deneyimlerimden yola çıkarak bu ifadeyi kullanıyorum.)

Özellikle 4 çalışma bulunan sayfaların sınıf içi kullanımında öğretmenlerin çalışmaları parçalara ayırarak kullanmalarının daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bazı çalışmalar bir oturumda uygulanamayacak kadar yoğun.  Ayrıca benzer etkinlikler arasında ipuçları da söz konusu olacaktır.  Sınıfımda sayfanın tamamını kullanmak yerine parçalar halinde kullanmayı tercih ediyorum. Böylelikle öğrencilerin dikkatlerinin dağıldığı zaman aralıkları da faydalı bir şekilde değerlendirilmiş oluyor.

Çalışmalar öğretmen ve velilerin materyal bulmalarını kolaylaştırmak ve eğitim ortamlarını zenginleştirmek için özenle hazırlanmakta ve paylaşılmaktadır.  Farklı sitelerde paylaşılmasını uygun bulmuyorum.

Yunus Külcü

Karışık Eğlenceli Çalışmalar-62

Piramit Toplama Çıkarma Alıştırmaları 37

Piramit toplama çıkarma çalışmasında kutulara yazılan sayılarla aralarındaki işlem yapılarak elde edilen sonuç bir üst kutuya yazılıyor.  Bu şekilde piramidin tepesine ulaşılıyor.  Bir piramitte 6 işlem, sayfada toplam 48 işlem yapılmaktadır. Piramitlerin tepelerindeki saylar çalışma kağıdında bulunduğundan öğrencinin kendini kontrol etmesi de sağlanmaktadır. Bu set 40 çalışma sayfası ve her sayfada 2 çalışma olmak üzere 80 çalışma ve toplamda 320 piramitten oluşmaktadır. Setin kontrol edilerek tamamlanması öğrencinin oldukça hızlanmasını sağlayacaktır.

Eğlenceli piramit toplama çıkarma alıştırmaları 37

2. Sınıf Manav Alışverişi (Çarpma Problemleri ) 38

Manav alışverişi çalışmasında bir sayfada 2 farklı çalışma bulunmaktadır. Her bir çalışmada ise 6 soru sorulmaktadır. Sorulardan bazıları sadece çarpma işlemi gerektirir., bazıları ise çarpma işleminin yanında toplama veya çıkarma işlemi de gerektirebilir. Bu set 40 sayfa ve her bir sayfada 2 çalışma olmak üzere 80 çalışmadan oluşmaktadır. (480 soru)

Manav Alışverişi-38

Eğlenceli Matematik Topla Çıkar İlerle 38

Topla çıkar ilerle çalışmasında amaç verilen işlemlerin sonuçlarının bulunması ve sonucun rakamları toplamı kadar istenilen yönde ilerlenmesidir. İşlemlerin sırayla yapılıp bir harfe ulaşılması beklenmektedir. Hem toplama çıkarma çalışması hem de kodlama çalışması olarak kullanılabilecek eğlenceli ve dikkat gerektiren bir çalışmadır. Bir sayfada birbirinden bağımsız 4 farklı çalışma bulunmaktadır. Bir oturumda yapılması ağır gelebilir. Özellikle sınıf içi kullanımlarda parçalara ayrılıp farklı zamanlarda kullanılması çok daha kullanışlı hale getirebilir. Set bir sayfada 4 farklı çalışma olmak üzere toplam 40 sayfa ve 160 farklı çalışmadan oluşmaktadır.

Topla Çıkar İlerle-38

Eğlenceli Toplama Piramidi Sayı Yerleştirme 38

Eğlenceli piramit çalışmalarından biri olan bu çalışmada karışık şekilde verilen sayıların piramide yerleştirilmesi isteniliyor. İlk zamanlar zorlanmalar olsa da  zamanla öğrencinin bazı pratik yöntemler bulabileceği bir çalışma. Bir çalışma sayfası bir oturumda yapılamayacak yoğunlukta. Bir sayfa birbirinden bağımsız 4 farklı çalışmadan oluşmaktadır. Bu nedenle özellikle sınıf içi kullanımlarda parçalara ayrılarak kullanılması faydalı olabilir. Bu set 50 sayfadan ve her bir sayfada 4 farklı çalışma olmak üzere 200 farklı çalışmadan ve her bir çalışmada 4 piramit olmak üzere 800 piramitten oluşmaktadır. Faydalı olmasını diliyorum.

Yunus KÜLCÜ

Eğlenceli Toplama Piramidi Sayı Yerleştirme-38

2. Sınıf Karışık Eğlenceli Çalışmalar 61

2. sınıf seviyesinde matematik dersi ağırlıklı karışık eğlenceli çalışmalar bu başlık altında paylaşılacaktır. Çalışmaların önemli bir kısmı öğrencilerin ilgisini çekecek, keyif alarak yapabilecekleri etkinliklerden oluşmaktadır.  Çalışmalar kazanımlara ve yaş seviyesine uygundur. Bir sayfada 2, 3 veya 4 eğlenceli çalışma bulunmaktadır. Özellikle bulmaca tarzı çalışmaların ilk uygulamalarında yol gösterilmesi faydalı olacaktır.

Bu sete zaman içerisinde yeni çalışmalar ekleneceğinden setin tamamının sayısı belirlenmemiştir.  Bu başlığı takip etmeniz ve etkinlikleri kullanmanız öğrencilerinin başarısını hissedilir şekilde artıracaktır.  (Kendi deneyimlerimden yola çıkarak bu ifadeyi kullanıyorum.)

Özellikle 4 çalışma bulunan sayfaların sınıf içi kullanımında öğretmenlerin çalışmaları parçalara ayırarak kullanmalarının daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bazı çalışmalar bir oturumda uygulanamayacak kadar yoğun.  Ayrıca benzer etkinlikler arasında ipuçları da söz konusu olacaktır.  Sınıfımda sayfanın tamamını kullanmak yerine parçalar halinde kullanmayı tercih ediyorum. Böylelikle öğrencilerin dikkatlerinin dağıldığı zaman aralıkları da faydalı bir şekilde değerlendirilmiş oluyor.

Çalışmalar öğretmen ve velilerin materyal bulmalarını kolaylaştırmak ve eğitim ortamlarını zenginleştirmek için özenle hazırlanmakta ve paylaşılmaktadır.  Farklı sitelerde paylaşılmasını uygun bulmuyorum.

Yunus Külcü

Karışık Eğlenceli Çalışmalar-61

Piramit Toplama Çıkarma Alıştırmaları 36

Piramit toplama çıkarma çalışmasında kutulara yazılan sayılarla aralarındaki işlem yapılarak elde edilen sonuç bir üst kutuya yazılıyor.  Bu şekilde piramidin tepesine ulaşılıyor.  Bir piramitte 6 işlem, sayfada toplam 48 işlem yapılmaktadır. Piramitlerin tepelerindeki saylar çalışma kağıdında bulunduğundan öğrencinin kendini kontrol etmesi de sağlanmaktadır. Bu set 40 çalışma sayfası ve her sayfada 2 çalışma olmak üzere 80 çalışma ve toplamda 320 piramitten oluşmaktadır. Setin kontrol edilerek tamamlanması öğrencinin oldukça hızlanmasını sağlayacaktır.

Eğlenceli piramit toplama çıkarma alıştırmaları 36